Типове сгради отдавани под наем по вида на конструкцията им

Паянтови - те притежават носещ скелет на външните и вътрешни носещи стени от дърво, които са изидани от тухли или кирпич на варов или глинен разтвор. Пода е от дървен гредоред. Преди десетилетия по този начин са се строяли жилищни постройки, които и до днес се отдават под наем.

Полумасивни - носещите им стени са от тухлен или каменнен зид с дебелина 25 см или тухлени трегери с аналогичната дебелина и зид между тях с дебелина половин тухла. Вътрешните преградни стени могат да бъдат направени, както при нестабилните постройки. Пода е от дървен гредоред. По този метод са построени всички архитектурните паметници от българското средновековие в Стария Пловдив, Несебър, Копривщица, Трявна и на други места. Предимно такива са постройките в планинските и полупланински райони, както и жилищата за сезонно ползване.


Масивни - такива са постройките с външни носещи стени от тухлен или каменнен зид с дебелина най-малко 25 см. Пода е с дървен гредоред, стоманено бетонни плочи или сглобяеми елементи.


Застрояването на сгради се определя с външни и вътрешни линии на застрояване, до които според планиране на подробен градоустройствен план, могат да бъдат разположени в приземното им ниво. Външните линии на застрояване на жилищни постройки към улиците от първостепенната мрежа се установява на разстояние от уличната регулационна линия.

http://zazz.info/images/gallery/2012_4/458_attach_3615_normal.jpg